Yritysvakuutus on yrittäjän turvasatama

Yritysvakuutus

Yritysvakuutus antaa yrittäjälle, yrityksen työntekijöille ja itse yritykselle turvaa. Koska yritystoimintaan sisältyy aina riskejä, kattava yritysvakuutus takaa yritystoiminnan jatkumisen vahingoista huolimatta. Pieni yrityslaina auttaa myös joissakin tapauksissa takaamaan yrityksen toiminnan. 

On olemassa valtavasti erilaisia vakuutuksia yrityksille ja yrittäjän tuleekin huolehtia, että yrityksen vakuutukset ovat aina ajan tasalla. Osa yritysvakuutuksista on pakollisia, osa taas vapaaehtoisia. Yritysvakuutukset onkin syytä vertailla jo ennen kuin aloittaa yritystoiminnan. Pientenkin yritysten kannattaa ottaa ainakin vastuuvahinkovakuutus, vaikka työskentelisikin kotoa käsin. Vastuuvahinkovakuutus turvaa sinua ja yritystäsi silloin, kun kolmannelle osapuolelle aiheutuu vahinkoa yrittäjän, työntekijän tai yrityksen tuotteiden vuoksi. 

Pakolliset yritysvakuutukset

Useimmiten yrittäjän ainoa pakollinen vakuutus on YEL eli yrittäjän eläkevakuutus. Joillakin toimialoilla on lisäksi muitakin pakollisia vakuutuksia, kuten esimerkiksi terveyden- tai sairaanhoidon alan yrittäjällä tulee olla potilasvakuutus. Mikäli yrityksellä on ajoneuvoja, niillä pitää aina olla autovakuutukseen liittyvä liikennevakuutus. Mikäli yritystoimintaan tarvitaan lupa ympäristöviranomaiselta, yrityksellä pitää olla ympäristövahinkovakuutus. 

Mikäli yrittäjällä on työntekijöitä, heillä pitää aina olla tapaturmavakuutus, työttömyysvakuutus sekä työntekijöiden eläkevakuutus. Joillakin aloilla työntekijöillä on työehtosopimuksen mukaisesti oltava lisäksi ryhmähenkivakuutus. Yrittäjän ja yrityksen vakuutukset tuovat taloudellista ja hyvinvoinnillista turvaa, kun sairaus tai tapaturma yllättää. 

Riippuu vakuutuksesta ja vakuutusyhtiöstä, kattaako vakuutus myös työntekijöiden etätyön. Toiset vakuutusyhtiöt ovat laajentaneet työntekijöiden tapaturmavakuutuksen kattamaan myös etätyön. Etätyöturva on aina voimassa, kun työntekijä tekee etätöitä. 

Sisällysluettelo

Omaisuuden ja toiminnan yritysvakuutukset

Omaisuuden ja yritystoiminnan vakuutukset takaavat, että äkilliset vahingot eivät saa yritystä ahdinkoon ja tee sen toimintaa mahdottomaksi. Joskus yksikin vahingonkorvaustapaus riittää päättämään yrityksen toiminnan.  

Keskeytysvakuutus turvaa yrityksen toiminnan ja palkanmaksun, vaikka toiminta äkillisesti keskeytyisikin. Pienikin omaisuusvahinko saattaa aiheuttaa valtavat taloudelliset menetykset. 

Vastuuvakuutus korvaa esimerkiksi jos virheellinen tuote on aiheuttanut vahinkoa asiakkaalle. Tai jos asiakas vaikkapa liukastuu yrittäjän toimitiloissa. Mikäli lain mukaan yritys on vastuussa vahingosta, ilman vastuuvakuutusta yrittäjä joutuu maksamaan vahingonkorvaukset omasta pussistaan. Eri alojen yrityksille on olemassa erilaiset vastuuvakuutukset. Esimerkiksi rahoitusalalla, kuljetusalalla ja kiinteistöalalla on hyvin erilaiset ja tietyt vastuuvakuutukset.

Korvausvelvollisuus voi syntyä yrityksen toiminnasta, sen omistamista kiinteistöistä, koneista tai laitteista tai yrityksen työntekijän toiminnasta aiheutuneesta vahingosta. Myös laaditut suunnitelmat tai tehdyt sopimukset voivat aiheuttaa vahingonkorvausvelvollisuuden. Yrityslimiitti auttaa yllättävien tapahtumien osuessa kohdalle. 

Oikeusturvavakuutus korvaa yrittäjän oikeudenkäyntikulut, jotka aiheutuvat erilaisissa riita- tai rikosasioissa. Oikeusturvavakuutus saattaa korvata myös yrittäjän maksettavaksi tuomittuja vastapuolen oikeudenkäyntikuluja. Yrittäjän oikeusturvavakuutus korvaa yrittäjän välttämättömät ja kohtuulliset asianajo- ja oikeudenkäyntikulut, jotka liittyvät riita-, hakemus- ja rikosasioihin.

Yrityksen kannattaa ottaa oikeusturvavakuutus heti kun yritys on perustettu. Näin oikeusturvavakuutuksen piirissä ovat kaikki yrityksen nimissä solmittavat sopimukset. Oikeusturvavakuutuksen ansiosta yrittäjä voi varautua sellaisiin tilanteisiin, joissa lainopillinen apu on tarpeen. Vaikka itse toimisikin moitteettomasti, aina voi tulla eteen ristiriitatilanteita. Mikäli yrityksellä ei ole oikeusturvavakuutusta, riita-asian kohdalle sattuessa voi olla tarpeen edulliset yrityslainat

Oikeusturvavakuutus voikin osoittautua yrityksen tärkeimmäksi vakuutukseksi. Tyypillisiä esimerkkejä korvattavista vahingoista ovat erilaiset sopimuksista, työsuorituksista tai palkkasaatavista johtuvat riidat sekä rikosasioissa korvausvaatimusten esittäminen. 

Vapaaehtoiset yritysvakuutukset

Yksi kaikkein suurimmista yritystoiminnan riskeistä on se, että yrittäjä sairastuu tai joutuu onnettomuuteen. Tällaisten riskien varalta ja niiden välttämiseksi voi ottaa kattavan yrittäjän terveysturvan. Mikäli yrittäjä esimerkiksi tekee runsaasti työmatkoja, hänelle on hyödyksi yrityksen matkavakuutus. Yrittäjän matkavakuutus huomioi yritykselle aiheutuneet tulonmenetykset matkasairauden tai matkan peruuntumisen ollessa kyseessä. 

Näiden vakuutusten lisäksi yrittäjä voi hankkia YEL-vakuutuksen lisäksi myös yrittäjän eläkevakuutuksen tai työkyvyttömyysvakuutuksen siltä varalta, että kohdalle osuisi pysyvä työkyvyttömyys. 

Yrittäjä tarvitsee siis pakollisia vakuutuksia ja vapaaehtoisia vakuutuksia riippuen oman toiminnan luonteesta. Vapaaehtoiset yritysvakuutukset auttavat suojaamaan yrityksen toimintaa ulkoisten riskien varalta. Monet yritykset turvaavatkin niin itsensä kuin yritystoimintansakin vapaaehtoisten vakuutusten avulla.

Yritysvakuutus ja hinta

Yritysvakuutusten hintaa on vaikea suoraan ilmoittaa, sillä hinta määräytyy sen mukaan, mikä toimiala on kyseessä, kuinka laajaa yritystoiminta on ja kuinka laajat vakuutukset yrittäjä on valinnut yritykselleen. Halvimmillaan yritys selviää vakuutuksista ottamalla ainoastaan pelkän pakollisen YEL-vakuutuksen, mikäli kyseessä on yritys, joka työllistää ainoastaan yrittäjän itsensä. Mutta mitä suurempi ja riskialttiimpi yritysmuoto on kyseessä, sen kalliimmiksi myös yritysvakuutusmaksutkin kohoavat. 

Yrittäjän työttömyysturva

Tämä ei ole mikään varsinainen vakuutus, mutta kuitenkin se turvaa yrittäjän taloudellisen toimeentulon, mikäli yritystoiminta syystä tai toisesta loppuisikin, eikä yrittäjä heti työllisty johonkin muualle. Yrittäjä on myös oikeutettu samoihin työttömyysetuuksiin kuin palkansaajatkin. Yrittäjä voi saada ansiopäivärahaa, peruspäivärahaa tai työmarkkinatukea, tilanteesta riippuen. 

Lue täältä yrittäjän työttömyysturvasta lisää.

Viimeisimmät artikkelit

Scroll to Top