Rekisteriseloste

Rekisteriseloste henkilörekisteristä

Henkilötietolaki (523/1999) 10 §

Rekisterinpitäjä

Nimi: WauDesign Tampere

Y-tunnus: 2204796-9

Osoite: Kauppakatu 14 A 2, 33210 TAMPERE

Puhelin: 010 309 3588

Rekisteriasioista vastaava henkilö

WauDesign Tampere, Marko Kivinen Kauppakatu 14 A 2, 33210 TAMPERE

Lisätiedot ja oikaisupyynnöt

WauDesign Tampere:n info@credilaina.fi

Toiminnassa käytettävä rekisteri

WauDesign Tampere:n asiakasrekisteri

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Henkilötietoja käsitellään sähköisen suoramarkkinoinnin tarkoituksiin vain rekisteröidyn nimenomaisen suostumuksen perusteella. Henkilötietoja voidaan käsitellä kirjeitse tai puhelimitse tapahtuvaan suoramarkkinointiin, ellei rekisteröity ole sitä kieltänyt.

Henkilötietoja voidaan käsitellä myös sen konsernin, mihin WauDesign Tampere kuuluu, muissa suomalaisissa yhtiöissä. Henkilötietoja käsitellään ja luovutetaan vain henkilötietolain sallimissa rajoissa. Henkilötietojen käsittely rekisterissä perustuu henkilötietolain (199/523) 8 § yleisiin edellytyksiin sekä soveltuvin osin henkilötietolain 4 luvun erityisiin edellytyksiin.

Henkilötietoja voidaan henkilötietolain (523/1999) niin salliessa luovuttaa WauDesign Tampere:n kanssa samaan konserniin kuuluville suomalaisille yhtiöille.

Rekisterin sisältämät tiedot

Rekisteriin voidaan sisällyttää seuraavia tietoja:

WauDesign Tampere varaa oikeuden nauhoittaa puhelut.

Säännönmukaiset tietolähteet

Asiakastietoja lisätään asiakasrekisteriin seuraavista tietolähteistä:

Tietojen luovutus

Rekisterissä olevia tietoja luovutetaan säännönmukaisesti henkilötietolain sallimissa tilanteissa seuraaviin tarkoituksiin:

Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on henkilötietolain mukainen tarkastus-, oikaisu- ja kielto-oikeus.

Rekisteröity on oikeutettu ja voi tarkastaa häntä koskevat henkilörekisterin sisältämät tiedot. Rekisteritietojen tarkastaminen tapahtuu toimittamalla allekirjoitettu ja päivätty tarkastuspyyntö WauDesign Tampere:n asiakaspalveluun. Tarkastuspyyntöön tulee liitää kopio virallisesta henkilöllisyystodistuksesta.

Mikäli rekisterissä oleva havaitsee tiedoissaan virheitä, korjaa WauDesign Tampere kyseisen virheen rekisteröidyn pyynnöstä. WauDesign Tampere pyrkii kuitenkin parhaansa mukaan varmistumaan rekisteriin talletettujen tietojen oikeellisuudesta.

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä häntä itseään koskevia tietoja suoramainontaa, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimusta samoin kuin henkilömatrikkelia ja sukututkimusta varten.

Tietojen luovutus EU- ja ETA-maiden ulkopuolelle

Tietoja ei luovuteta EU- tai ETA-maiden ulkopuolelle.

Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisteri ei sisällä fyysistä aineistoa. Sähköisen aineiston osalta väärinkäytös- ja tunkeutumisWauDesign Tampereten torjunta toteutetaan eritasoisilla teknisillä ja sovellusratkaisuilla. Tällaisia ratkaisuja ovat SSL-salauksen käyttö, palomuurit, salasanat ja muut tekniset keinot. Henkilöt, joilla on mahdollisuus työtehtäviensä puolesta päästä käsiksi rekisterin tietokantaan tunnistetaan käyttäjätunnuksin ja salasanoin, jotka ovat henkilökohtaisia. Rekisteriin liittyvät laitteistot säilytetään lukituissa ja valvotuissa tiloissa. Tietokannat varmistetaan päivittäin.

Scroll to Top