Asuntolainan ehdot – mitä pitää ottaa huomioon?

asuntolainan ehdot

Kun unelma omasta asunnosta viimein on muuttumassa konkreettiseksi, pitää siirtyä tutkailemaan paljonko asuntolainaa on mahdollista saada ja mitkä ovat asuntolainan ehdot. Hakijan tulotaso onkin tärkeä ehto lainan saamiselle ja sen määrälle. Muita tärkeitä ehtoja ovat hakijan menot, omat säästöt, kaupan kohteena olevan asunnon sijainti sekä yleinen korkotaso. Asuntolainaa hakiessa tulee myös miettiä, kuinka suurta kuukausierää voi maksaa oma elintasonsa huomioiden. 

Asuntolainan ehdot

Eräs tärkeimmistä asuntolainan edellytyksistä on asuntolainan omarahoitusosuus, josta riippuu, kuinka paljon voi saada asuntolainaa. Omarahoitusosuus on se osuus, joka hakijalla tulee olla säästettynä ennen lainan hakemista. Omarahoitusosuus on hieman eri riippuen pankista, mutta yleensä se on 15–20 %. Asuntolainan määrä voi siis vastata n. 80–85 % asunnon hinnasta.

Mikäli hakija on ostamassa ensimmäistä asuntoaan, hän voi saada asuntolainan, jonka arvo on jopa 95 % asunnon hinnasta. On hyvä muistaa, että pankki tekee lopullisen päätöksen perustuen hakijan tietoihin ja taustaan. Pankki tarkistaa aina hakijan maksukyvyn riittävyyden, joten hakijan tulee jo ennen lainaneuvottelua miettiä, miten suuren lainan hän voi ottaa hoitaakseen.  

Lainanhoitokyky ilmaisee todennäköisyyden, jolla hakija pystyy maksamaan lainan sekä muut kulut  takaisin. Pankki tarkistaa myös hakijan muut mahdolliset lainat, kuten kulutusluotot sekä luottokorttivelka. Mikäli pankki epäilee hakijan ylivelkaantuvan, tilitapahtumat otetaan tarkempaan tarkasteluun. Asuntolaina määräaikainen työsuhde ei automaattisesti torppaa asuntolainan saamista.  

Yleensä lainaa hakiessa ehtona sen myöntämiselle ovat, että hakija on vähintään 18–25 vuotias, hänellä on luottotiedot kunnossa, hän asuu vakituisesti Suomessa, tulot ovat säännölliset, hänellä on puhelinliittymä sekä verkkopankkitunnukset. Pankin omaan luottoarvioon kuuluvat mm. että hakijan tulot ja menot ovat tasapainossa, millainen työsuhteen kestoon, onko muita lainoja, löytyykö yhteishakijaa, mikä asumismuoto hakijalla on, mahdollisten takaajien tiedot ja löytyykö riittävästi vakuuksia. 

Sisällysluettelo

Miksi asuntolainahakemus voidaan hylätä?

asuntolainahakemus hyväksytty

Asuntolainahakemus voidaan hylätä monestakin eri syystä, mutta yleisin niistä on maksuhäiriömerkintä. Myös liian pienet tulot vaikeuttavat tavallisenkin lainan saamisen, saati asuntolainan. Pienituloiselle myönnetään yleensä lainaa n. 2000 euroa ilman että tulojen tarvitsee olla kovin suuret, mutta isommat lainasummat vaativat vähintään 1000 euron kuukausitulot. 

Myös työttömyys tai kovin epäsäännölliset tulot aiheuttavat asuntolainahakemuksen hylkäämisen. Hakijalta edellytetään säännöllisiä tuloja ja vakaata työpaikkaa. Asuntolaina työttömälle ei siis ole mahdollista saada. Jos hakijalla on paljon muita lainoja jo ennestään, tämä ei näytä pankin silmissä hyvältä. Mikäli pankin mielestä hakija on ylivelkaantunut, lainaa ei myönnetä. 

Kaikilla pankeilla ja rahoitusyhtiöillä on omat ehdot lainan myöntämiselle ja jos ne eivät täyty, lainahakemusta ei voida hyväksyä. 

Asuntolainan edellytyksenä vakuudet

Asuntolaina on erilainen kuin muut kulutusluotot, sillä kyseessä on laina, jonka saamiseksi hakijalta lähes poikkeuksetta kysytään jonkinlaisia vakuuksia tai takaajia. Vakuudet tarvitaan, sillä pankki ei myönnä koko asunnon ostohintaa vastaavaa lainaa. 

Vakuus on ikään kuin pantti, jonka lainanhakija antaa pankille takuuna siitä, että hän on tavalla tai toisella valmis maksamaan lainan takaisin. Mikäli hakija on ostamassa ensimmäistä asuntoa ja hänellä on jo ASP-säästötili, hänen on mahdollista saada asuntolainalle valtiontakaus. Henkilövakuus ei asuntolainan vakuudeksi käy.

Vakuuksien lisäksi lainantakaaja voi taata asuntolainan. Lainantakaaja on jokin toinen maksukykyinen henkilö, kuten vaikkapa lainanhakijan perheenjäsen. Myös vanhempien nimissä oleva omaisuus sopii pankille lisävakuudeksi. Tällaista omaisuutta voi olla vaikkapa kiinteät omaisuudet, kuten asunto, vapaa-ajan asunto sekä osakesijoitukset. Myös metsäkiinteistö voi toimia vakuutena. Myös talletusvakuudet, saadut vierasvelkapantit sekä maksulliset lisävakuudet ovat käypiä vakuuksia pankille. 

Mikäli pankin silmissä hakijan tulotaso on erinomaisen vakaa ja häneltä löytyy hyvä lisävakuus, periaatteessa on mahdollista saada asuntolaina ilman omaa omaisuutta tai säästöjä. Suuren asuntolainan ollessa kyseessä, myös vakuusvaatimukset ovat melko kovat. Pankin mielenkiinnon kohteena on ainakin asuntolainan määrä suhteessa hakijan tuloihin sekä kaupan kohteena olevan asunnon kunto. Mikäli vakuuksia löytyy, sitten vain asuntolaina hakemus tulille. 

Asuntolaina on lainoista merkittävin

Asuntolaina on monelle se suurin ja merkittävin laina, joten sen hakemista tulee suunniteltava tarkasti. Pankit myöntävät asuntolainaa hakijoille monin eri perustein, mutta hakijan tärkein mietittävä asia on omarahoitusosuus, jonka hän tarvitsee ennen kuin pankkiin on syytä edes mennä. Mikäli omarahoitusosuutta ei vielä ole, tulee aloittaa säästämissuunnitelma mahdollisimman pian, sillä asunto lainaa ilman tuloja ei ole mahdollista saada ja unelma-asunto jää vain kaukaiseksi haaveeksi. 

Lähtökohtaisesti lainanhoitokulujen ja elinkustannusten jälkeen kuukausituloista tulee jäädä  rahaa jäljelle myös yllättäviä menoja varten. Arvioidessasi sinulle sopivaa asuntolainan määrää, käytä lainan mitoituksessa lainalaskinta sekä elinkustannuslaskinta, sillä niiden avulla voit laskea minkä kokoisen lainan kuukausimaksut pysty ongelmitta hoitamaan. Täysin tarkkaa rajaa kuukausimenoille ei voida määrittää, sillä jokaisen tulot ja kulutustottumukset ovat erilaiset.  Hyvänä nyrkkisääntönä voidaan pitää, että lainan hoitomenot eivät saisi ylittää 40 % kotitalouden kuukausittaisista nettotuloista.

Stressitesti on tarpeellinen

Pikaluottojen huonot puolet​

Hakijan tulot ja menot luovat perustan, jolla voidaan arvioida kuukausittaisen lainaerän suuruutta. Mitä suuremmat tulot, sitä suurempi lainaerä voi olla. Toki jos myös menot ovat suuret, se saattaa laskea asuntolainan suuruutta. Asumiskuluihin ei saisikaan kulua enemmän kuin kolmasosa kuukausittaisista nettotuloista. Lisäksi asumiskulujen ja elämismenojen jälkeen rahaa tulisi jäädä myös säästöön puskuriksi yllättäviä menoja silmällä pitäen.

Pankki siis huomioi, tulevatko hakijan varat riittämään jokapäiväiseen elämiseen ja mahdollisiin muutoksiin, kuten työttömyyteen. On hyvä tehdä lainalle myös niin sanottu stressitesti, eli tällöin lasketaan lainan kaikki kulut yhteen ja käytetään korkona 6 % prosentin korkoa. Stressitesti osoittaa maksuerien suuruuden jopa erittäin korkealla korolla, pitkissä lainoissa kun korkojen nousu on aina mahdollinen riski. Asuntolainan määrä tuloihin suhteutettuna tulisi olla kohtuullinen.

Mikäli lainanhakija on jo ollut kauan pankin asiakas, pankki voi tarkastella henkilön maksuhistoriaa ja arvioida näin henkilön maksukykyä. Tämän vuoksi lainaneuvottelut voi olla helpompi tehdä tutussa pankissa, sillä pankki tuntee asiakkaan taloudellisen tilanteen. 

Viimeisimmät artikkelit

Scroll to Top