Yrittäjän työttömyysturva – mitä pitää tietää?

yrittäjän työttömyysturva

Yrittäjän työttömyysturva on aihe, josta on hyvä olla perillä jo ennen kuin ryhtyy yrittäjäksi. Yrittäjän työttömyysturva on hieman erilainen kuin palkansaajan työttömyysturva, sillä yrittäjä on itse vastuussa työttömyysturvansa suuruudesta.

Millainen on yrittäjän työttömyysturva?

Työttömyysturva on Suomessa jaettu kahtia. Työttömyysturvan kaksi osaa ovat perusturva ja ansioturva. Kela maksaa perusturvan ja työttömyyskassa hoitaa ansiopäivärahan maksamisen. Ansiopäivärahaa voi saada, mikäli on työtön työttömyyskassan jäsen. Eli siis yrittäjät voivat myös olla työttömyyskassan jäseniä, aivan kuten palkansaajatkin. 

Kela maksaa työttömälle yrittäjälle päivärahan, työttömyyskassa puolestaan maksaa ansiosidonnaisen päivärahan. Tämä raha maksetaan Kelan päivärahan lisäksi. Kun työttömän perus- ja ansiosidonnaisen päivärahan maksun maksimiaika 400 päivää on tullut täyteen, tämän jälkeen työtön saa Kelasta työmarkkinatukea.

Sisällysluettelo

Yrittäjän puolison ja perheenjäsenten työttömyysturva

Perhe ulkona

1.7.2019 tehdyn uudistuksen myötä yrittäjän puolison ja perheenjäsenten työttömyysturvaan tuli parannuksia. Uudistuksen myötä yrittäjän puoliso sekä muut samassa taloudessa asuvat perheenjäsenet, jotka työskentelevät yrittäjän omistamassa yrityksessä, mutta eivät omista henkilökohtaisesti lainkaan osuutta yrityksestä, katsotaan työttömyysturvassa palkansaajiksi. 

Ennen muutosta heitä olisi pidetty yrittäjinä. Uudistus ei kuitenkaan koske niitä, jotka omistavat vaikkapa vain 1 %:n puolison yrityksestä. Heidät mielletään edelleen työttömyysturvassa yrittäjiksi. Aikaisemmin yrittäjän yrityksessä työskentelevä perheenjäsen katsottiin tiettyjen ehtojen täyttyessä työttömyysturvalaissa yrittäjäksi. Tämä jätti kyseisen perheenjäsenen työttömyysturvan ulkopuolelle, vaikka hän ei olisi omistanut yrityksestä mitään. 

Kuinka YEL-eläkevakuutusmaksu vaikuttaa työttömyysturvaan?

Kannattaa huomioida, että mikäli YEL-työtulosi on alle 13 573 euroa (minimityötulo 8261,71 euroa) olet oikeutettu ainoastaan Kelan peruspäivärahaan tai työmarkkinatukeen. Mikäli yrityksen rahoitus ei ole tarpeeksi suuri, ei ole pian yritystoimintaakaan, jolloin on vaarassa joutua työttömäksi. 

Jos työssäoloehtosi täyttyy, voit olla oikeutettu peruspäivärahaan, joka on jokaiselle samansuuruinen riippumatta YEL-työtulosta. Mikäli työssäoloehtosi ei ole täyty, voit olla oikeutettu työmarkkinatukeen. YEL-työtulo on oma arviosi työpanoksestasi eli jos tienaat vuodessa yli 30 000 euroa vuodessa, mutta olet ilmoittanut YEL-työtulosi olevan vain 13 000 euroa, saat työttömyystukea tämän summan mukaisesti, et todellisten tulojen perusteella.

Työtulo määrittää yrittäjän ansiosidonnaisen määrän

Yrittäjän oma päätös siis määrittää hänen päivärahansa määrän. Yrittäjä ilmoittaa kassalle arvion, miten paljon kuukausipalkkaa maksettaisiin työntekijälle, joka tekisi hänen työnsä. Työtulo ei voi olla isompi kuin yrittäjän YEL-työtulo. Tämä määrittää myös yrittäjän työttömyyskassa jäsenmaksun suuruuden.

Koska työtulo määrittelee ansiosidonnaisen työttömyysturvan, on hyvä määritellä se mahdollisimman realistisesti. Liian iso arvio työtulosta kasvattaa yrittäjän maksamia YEL- ja työttömyyskassasummia, liian pieni arvio taas heikentää yrittäjän työttömyysturvaa. Edulliset yrityslainat helpottavat etenkin aloittelevan yrittäjän toimintaa. 

Millainen yrittäjän työttömyysturva on rahallisesti?

Kun toimit yrittäjänä, työttömyysturvan taso on siis täysin omalla vastuulla. Käytännössä tämä tarkoittaa, että yrittäjän tulee vapaaehtoisesti liittyä jäseneksi yrittäjien työttömyyskassaan. Tällöin yrittäjä on oikeutettu ansiosidonnaiseen työttömyysturvaan. Työttömyyskassaan liittyminen onkin siis eräänlainen yrittäjän työttömyysvakuutus, jolloin yrittäjän tuki on varmistettu. 

Mikäli yrittäjä jää työttömäksi

Kun yrittäjä joutuu työttömäksi, tällöin yrittäjäksi katsotaan kuka tahansa, joka tekee ilman työsopimusta ansiotyötä. Tähän porukkaan kuuluvat yrittäjät, joilla on Y-tunnus, freelancerit sekä laskutuspalveluita käyttävät kevytyrittäjät. TE-toimisto arvioi ja päättää, käsitelläänkö työnhakija yrittäjänä. Tämä puolestaan määrittää, voiko yrittäjä hakea palkansaajan vai yrittäjän työttömyysetuutta.

Yrittäjän on aina ensimmäisenä työttömäksi joutuessaan otettava yhteyttä TE-toimistoon. Mikäli hakija on työskennellyt ilman työsopimusta yrittäjämäisesti, TE-toimisto arvioi, onko hakija heidän silmissään yrittäjä. Tämän jälkeen tarkastellaan vielä, onko yrittäjyys sivu- vai päätoimista. Mikäli yritystoiminta jatkuu työttömyyden aikana sivutoimisena, yrittäjän on mahdollista saada soviteltua päivärahaa.

Viimeisimmät artikkelit

Scroll to Top