Aloittavan yrityksen rahoitus ja mahdollisuudet

Aloittavan yrityksen rahoitus

Onko sinulla hyvä liikeidea ja haluaisit perustaa yrityksen? Oletko miettinyt mistä saisit rahoitusta aloittavalle yrityksellesi? Yrittäjyyden polulle astuminen on rohkea teko ja luonnollisesti haluat saada tukea hankkeellesi rahallisessa muodossa. 

Yrityksen perustamiseen liittyy monia kuluja aina tarvittavien toimitilojen vuokraamisesta tai ostamisesta työlle oleellisen laitteiston ostamiseen. Aloittavan yrityksen rahoitus onkin ehdoton edellytys yritystoiminnan käynnistämiselle. Uuden yrittäjän kannattaakin tutustua erilaisiin rahoitusratkaisuihin ja kartoittaa yrityksen tarpeet. 

Ennen rahoituksen hakemista tulee tehdä hyvät laskelmat, millaisia menoja yrityksellä arvioidaan olevan ensimmäisten kuukausien ajan. Näin voidaan suunnitella paremmin, millaista rahoitusta yritys tulee tarvitsemaan ja kuinka paljon lainaa yrityksen perustamista varten pitää hakea. 

Aloittavan yrityksen rahoitus yritysluotolla

Yritysluotto on aloittelevalle yritykselle sopiva vaihtoehto rahoituksen saamiseksi. Monet luotonantajat vaativat vähintään yhden vahvistetun tilikauden tiedot lainaa haettaessa. Onneksi kuitenkin on myös luotonmyöntäjiä, jotka tarjoavat lainaa myös aloittelevalle yritykselle jopa ilman vakuuksia. Tällöin on hyvä käydä lainaneuvottelut suoraan luotonantajan kanssa ja tehdä tarvittavat lisäselvitykset myönteisen lainapäätöksen saamiseksi. 

Yrittäjän oma lainahistoria sekä yhtiömuoto painavat aloittavan yrityksen henkilökohtaisissa yrityslainatarjouksissa. Mikäli yrittäjän lainahistoriasta ei löydy maksuhäiriömerkintöjä, yrityslainaa voidaan myöntää ilman vakuuksiakin. Tämä korostuu erityisesti yksityisen elinkeinoharjoittajan kohdalla. 

Yhtiömuotokin on tärkeässä asemassa lainaa haettaessa, sillä muut yhtiökumppanit ja yrityksen osakkaat käsitellään rinnakkaishakijoina lainaa haettaessa. Tämän vuoksi avoimen yhtiön, kommandiittiyhtiön ja osakeyhtiön on helpompi saada lainaa heti yrittämisen alussa. 

Mikäli aloittava yrittäjä hakee pankista yrityslainaa, tarvitaan hyvä liiketoimintasuunnitelma sekä rahoitussuunnitelma. Lisäksi vaaditaan vakuuksia, jotka yleensä ovat reaalivakuuksia tai erilaisia muita takauksia. 

Myös valtion omistama erityisrahoitusyhtiö Finnvera myöntää alkutakausta auttamaan uutta yritystä saamaan yrityslainaa erilaisiin käyttöpääoma- ja investointitarpeisiin. Tällöin yrityslainan vakuutena toimii Finnveran myöntämä alkutakaus. Takausosuus voi olla enintään 80 % lainan määrästä.

Sisällysluettelo

Finnvera ja aloittavan yrityksen rahoitus

Finnvera on valtion omistama rahoituslaitos, joka auttaa niin uutta pk-yritystä hankkimaan rahoitusta. Aloittava yritys voi saada Finnveran kautta rahoitusta joko lainarahana tai takauksena pankista haettavalle yrityslainalle. Finnvera voi myös myöntää lainaa yrittäjälle henkilökohtaisen lainan muodossa, esimerkiksi osakepääomaan sijoittamiseen. 

Finnvera ei useinkaan ole yrityksen ainoa rahoittaja, vaan yleensä lainoihin ja takuisiin sisältyy omavastuuosuus. Lisäksi suuremmissa rahoitustarpeissa tulee olla mukana useampi rahoittaja. Finnveran rahoitusta voidaan hakea suoraan verkkopalvelusta, jolloin asiantuntija määrittelee kyseiselle yritykselle sopivan rahoitusvaihtoehdon.

Finnveran myöntämän lainan saa käyttöön vasta yrityksen perustamisen jälkeen, vaikka lainaa voidaankin hakea jo ennen yrityksen perustamista. Sekä yrittäjän itsensä että yrityksen luottotiedot vaikuttavat hakemuksen hyväksymiseen. Jotta yritys rahoitus Finnveralta on mahdollista, sen liiketoiminnan tulee olla kannattavaa tai sen menestymismahdollisuudet hyvät. 

Pääomalaina aloittavan yrityksen rahoituksena

Pääomalaina on korvamerkitty laina, joka merkitään päämaksi, mutta se maksetaan takaisin aivan kuin vieras pääomakin. Siitä tehdään kirjallinen velkakirja ja se palautetaan antajalleen kertyneiden voittovarojen salliessa. 

Pääomalaina on vakuudeton ja useimmiten korollinen laina. Se tuotto-osuus on parempi ja verrattuna vieraan pääoman ehtoisiin lainoihin, se on aina viimesijainen. Mikäli yhtiöllä on uhkana menettää oma pääomansa, pääomalaina katsotaan tällöin olevan yhtä kuin oma pääoma. Mikäli yrityksen toiminta on tappiollista, pääomalainaa ja sen korkoja ei voida maksaa. 

Business Finland

Business Finland on valtion omistuksessa oleva osakeyhtiö, joka rahoittaa vientimarkkinoille suuntaavia yrityksiä myöntämällä lainaa tai avustusta. Erityisesti pienet ja keskisuuret innovatiiviset yritykset, joilla tähtäimessä on kasvu ja kansainvälistyminen ovat Business Finlandin rahoittamia yrityksiä. Business Finland on yrityksiä uudistumiseen kannustava riskirahoittaja, joka rahoittaa kehitys-, tutkimus- ja innovaatioprojekteja. 

Pääomasijoittaja

Pääomasijoittaja on joko pääomasijoitusyhtiö tai bisnesenkeli, joka sijoittaa yritykseen rahaa omistusosuutta vastaan ja rahan lisäksi tuo mukanaan myös arvokasta osaamistaan. Pääomasijoittaja ottaa yhtä suuren riskin kuin yrityksen muutkin osakkaat. Pääomasijoittaja saa palkkionsa yrityksen saavuttaessa menestyksen. Tämä rahoitusmuoto on yleisesti käytössä tietyillä toimialoilla ja se sopiikin sellaisille yritykselle, jolla on voimakkaat kasvutavoitteet. Jotta yritys voi saada rahoitusta pääomasijoittajalta, siltä vaaditaan, että sen tuotteella tai palvelulla on kilpailuetu puolellaan.

Osakepääoma ja osakeanti

Osakeannissa yhtiö laskee liikkeelle uusia osakkeita ja näin yhtiö saa uusia osakkaita. Tämän johdosta olemassa olevien omistajien osuus yhtiön omistuksessa heikkenee, jos nykyiset omistajat eivät puolusta omistustaan merkitsemällä myös uusia osakkeita. Osakeannin kautta kerätyt varat merkitään yhtiön omaksi pääomaksi tai sijoitetun omanpääoman rahastoon. 

Osakepääoma on yrityksen pääomaa, joten osakkeen omistajan ei ole mahdollista vaatia myöhemmin sijoitustaan takaisin. Osakeyhtiön on mahdollista saada rahoitusta myymällä sijoittajille yhtiön osakkeita. 

TE-toimiston starttiraha aloittavan yrittäjän tukena

Aloittava yrittäjä voi saada harkinnanvaraista tukea starttirahan muodossa. Se on tarkoitettu tukemaan yrittäjän toimeentuloa päätoimisen yritystoiminnan aloittamisvaiheessa, kun yritystoiminnasta ei saada vielä kunnolla tuloja. Se ei siis varsinaisesti ole uuden yrityksen rahoitus, vaan nimenomaan tuki

Starttirahaa voi saada enintään 12 kuukauden ajalle ja sitä haetaan kuuden kuukauden jaksoissa. Tuki on suuruudeltaan peruspäivärahan luokkaa ja sitä maksetaan enintään viitenä päivänä kalenteriviikossa.

Yritystoimintaa ei kannata aloittaa ennen kuin on saanut päätöksen starttirahasta. Yritystoiminnan alettua maksatusta voidaan hakea erillisellä maksatushakemuksella. Myöhemmin voi tehdä jatkohakemuksen, jos tarvitsee tukea vielä ensimmäisen päätöksen jälkeiselle ajalle. Starttirahan myöntää TE-toimisto ja tuen maksaa KEHA-keskus. Hakemuksessa kannattaa kuvata mahdollisimman tarkasti tuleva liiketoiminta ja liittää hakemukseen mukaan liiketoimintasuunnitelma sekä rahoitussuunnitelma. 

Starttirahaa haettaessa TE-toimiston asiantuntija arvioi, onko yritystoimintasi päätoimista, onko toiminta kannattavaa ja jatkuvaa, onko sinulla valmiuksia toimia yrittäjänä, onko tuelle tarvetta  sekä kauanko mahdolliset yritystoimintaan vaikuttavat luvat ovat voimassa. Jatkohakemusta tehdessä arvioidaan, onko yritystoiminta alkanut suunnitellusti ja onko se tuottanut tulosta. Toiminimiyrittäjän verotus kannattaa myös selvittää, jotta tietää, mitkä kaikki voi laittaa vähennyksiin. 

Viimeisimmät artikkelit

Scroll to Top