8 tapaa yrityksen toiminnan rahoittamiseen

Yrityksen toiminnan rahoitus

Kun yritystä perustetaan, tarvitaan usein ulkopuolista rahoitusta, mutta myös toiminnan jo alettua tarvitaan käyttöpääomaa mahdollisiin investointeihin tai toiminnan kehittämiseen. Yrityksen toiminnan rahoitus voidaan hoitaa joko omalla tai vieraalla pääomalla. Yritysvakuutus on myös tärkeä huomioitava asia kun yritystä perustetaan. Ainoa pakollinen yritysvakuutus on YEL.

Yrityksen oma pääoma tarkoittaa yritykseen sijoittamaasi pääomaa, tämä voi olla rahan lisäksi vaikkapa kiinteistö tai kalusto. Yrityksen tuottamat tulot kartuttavat pääomaa. Yrityksen kasvuun tarvitaan lähes aina myös ulkopuolista rahoitusta.

Liiketoimintasuunnitelma on tärkeä

Huolellisesti laadittu liiketoimintasuunnitelma on ensimmäinen askel rahoituksen hakemisessa. Varsinkin aloittavan yrittäjän on selvitettävä tulevan yrityksen asiakkaat ja kuinka heidät tavoitetaan. Liiketoimintasuunnitelmaan on hyvä sisällyttää myös tiedot omasta taustasta, koulutuksesta sekä kokemuksesta.

Ulkopuolista rahoitusta hakiessasi tarvitaan lisäksi rahoituslaskelma ja kannattavuuslaskelma. Rahoituslaskelma auttaa näkemään pidemmälle yrityksen tulevaisuuteen. Laskelman avulla on helppo varautua tulevaisuuden päätöksiin ja hankintoihin. Lisäksi se tarjoaa ulkopuolisille rahoittajille tärkeää tietoa rahoituspäätöksen tueksi.

Kannattavuuslaskelman ansiosta nähdään konkreettisesti, kuinka paljon yrityksen tulee myydä, millä hinnalla ja minä aikana, jotta toiminta olisi kannattavaa. Kannattavuuslaskelma toimii myös budjettina eli tulo- ja menoarviona.

Sisällysluettelo

Pankkilaina

Yrityslainan hakeminen

Monesti kannattaa aloittaa hakemaan rahoitusta pankista, joka myöntää lainaa niin isoihin kuin pienempiinkin tarpeisiin. Lähes 70 % pk-yrityksistä hakee pankista ulkoista rahoitusta. Perinteisin pankkirahoitus on velkakirjalaina. Tällöin yritys saa pankilta lainaan velkakirjassa sovitun rahamäärän, jonka se maksaa sovitun maksuohjelman mukaisesti takaisin.

Laina-aika sekä korko ja muut ehdot sovitaan asiakas- ja tapauskohtaisesti. Velkakirjalainaa käytetään sekä lyhyt- että pitkäaikaiseen rahoitukseen. Pankkilainan tai rahoituksen muoto vaihtelee riippuen lainan tarpeesta. Yleensä pankit tarjoavat yrityksen puskuriksi yritysluottoja, joiden avulla yritys voi tasapainottaa talouttaan.

Isompiin investointeihin pankit tarjoavat yrityslainaa, jolle määritellään vakuudet. Yrityslainan vakuutena voi toimia yrityksen omistama toimitila, kalusto tai henkilötakaus. Isompien pankkilainojen saamiseksi vaaditaan omarahoitusosuus, eli osa lainasta tulee voida rahoittaa yrityksen tuloista tai muiden rahoitusratkaisujen turvin. Yrityslainaa on saatavilla myös ilman reaalivakuuksia, joten tämä helpottaa yritysten lainansaantimahdollisuuksia.

Vakuudettomat luotot

Factoring rahoitus

Factoring eli laskurahoitus tarkoittaa, että yrittäjä myy asiakkaalle lähettämänsä erääntymättömät laskut laskurahoitusta tarjoaville yrityksille, kuten pankeille tai rahoitusyhtiöille, jonka jälkeen saa yrityksen tilille heti rahaa. Tällöin ei tarvitse odottaa eräpäivään asti asiakkaan maksua.

On mahdollista myydä joko yksittäisiä laskuja tai kerralla monta laskua. Luonnollisesti laskut ostava rahoitusyritys ottaa toiminnasta palkkion. Kannattaa kilpailuttaa eri laskurahoitusyhtiöt palkkioiden eroavaisuuksien vuoksi.  

Yrittäjä voi myös tehdä pitkäaikaisen factoring-sopimuksen rahoitusyhtiön kanssa eli ulkoistaa vaikka koko laskutusprosessin ja saada erääntymättömiä laskuja vastaan rahoitusyhtiöltä luottoa.

Finnvera

Finnvera on valtion omistuksessa oleva erityisrahoittaja, joka tarjoaa rahoitusta vaikkapa uuden yrityksen perustamiseen tai jo olemassa olevan yrityksen toiminnan laajentamiseen ja kasvuun. Finnvera toimii yhteistyössä isompien pankkien kanssa. Finnveran myöntämä alkutakaus on tärkeä tukimuoto aloittavalle yritykselle, auttaen saamaan pankista rahoitusta. Yrityksen luottoluokitus on myös tärkeä asia huolehtia, että se pysyy kunnossa, jotta rahoitusta on mahdollista saada helpommin. 

Joukkorahoitus

Starttiraha

Mikäli yritystoimintaa vasta käynnistetään, yrittäjä voi hakea starttirahaa alueensa TE-palveluista. Starttiraha on tarkoitettu turvaamaan yrittäjän toimeentulon enintään 12 kuukauden ajan. Kannattaa olla yhteydessä TE-palveluihin jo yritystoiminnan aloittamista suunnitellessa. Starttirahaa ei myönnetä, mikäli päätoiminen yritystoiminta on jo käynnistynyt ennen hakemusta.

Pääomasijoittaja

Pääomasijoittajana voi toimia joko bisnesenkeli tai pääomasijoitusyhtiö, joka sijoittaa rahaa omistusosuutta vastaan ja tarjoaa rahan lisäksi myös arvokasta osaamista. Aivan kuten yrityksen muutkin osakkaat, myös pääomasijoittaja ottaa yhtä suuren riskin kuin muutkin yrityksen osakkaat. Yrityksen menestyessä sijoittajakin saa palkkionsa. Tämä rahoitusmuoto sopii voimakkaita kasvutavoitteita tavoittelevalle yritykselle. Rahoituksen saaminen edellyttää, että yrityksen tuotteella tai palvelulla on kilpailuetua.

Business Finland

Business Finland on valtion omistama osakeyhtiö, joka rahoittaa lainojen ja avustusten avulla kasvuun ja kansainvälistymiseen tähtääviä pieniä ja keskisuuria sekä innovatiivisia yrityksiä. Business Finlandin tavoite on hankkia ulkomaisia investointeja Suomeen ja edistää vientiä. Business Finland on yrityksiä uudistumiseen kannustavia riskirahoittaja. Se myös rahoittaa kehitys-, tutkimus- ja innovaatioprojekteja.

Viimeisimmät artikkelit

Scroll to Top