Mihin starttirahaa ei saa käyttää?

mihin starttirahaa ei saa käyttää

Starttiraha on tuki, joka on suunnattu aloittaville yrittäjille. Sen tarkoituksena on turvata yrittäjän toimeentulo yrityksen alkutaipaleella, kun tulot eivät ole vielä vakiintuneet. Starttiraha on siis nimenomaan yrittäjälle tarkoitettu tuki, ei yritykselle. Monia yrittäjäksi haluavia mietityttää, mihin starttirahaa ei saa käyttää. 

Mihin starttiraha on tarkoitettu?

Starttiraha on tarkoitettu yritystoiminnan alkutaipaleen tueksi, silloin kun yritystoiminta on juuri käynnistynyt, mutta myyntiä ei ole vielä kovin paljoa eikä yrittäjä pysty maksamaan palkkaa tai yksityisottoja itselleen. Starttiraha on siis ikään kuin palkan korvike tai sen täydennys, jotta tuore yrittäjä voi maksaa sen avulla omaan henkilökohtaiseen elämiseen liittyviä kuluja, kuten ostaa  ruokaa tai maksaa asunnon vuokran. 

No mihin starttirahaa ei saa käyttää? Starttiraha ei ole tarkoitettu käytettäväksi siihen, että sen avulla maksetaan yritystoiminnan perustamiskuluja, vaan se on tarkoitettu pelkästään yrittäjän henkilökohtaisen toimeentulon turvaamiseen. Yrittäjä ei kuitenkaan saa mitään sanktioita, jos hän näin toimii, mutta se ei ole starttirahan idea. Starttirahaa saava yrittäjä ei kuitenkaan ole velvollinen raportoimaan TE-toimistolle, mihin raha on käytetty.

Sisällysluettelo

Valtio tukee yrittäjyyttä starttirahan avulla

Koska harvat yritykset kasvavat niin suuriksi, että voivat työllistää muita ihmisiä, tarvitaan uusia yrityksiä tarvitaan määrällisesti paljon. On siis myös valtion intressi, että yrityksiä perustetaan useita. Valtion on kannattavaa tukea yrityksiä aloitusvaiheessa, sillä panostus on kannattavaa, mikäli edes osa yrityksistä selviytyy alkuvuosien haasteista ja lopulta työllistää vähintään yrittäjän itsensä ja mahdollisesti tulevaisuudessa myös työntekijöitä. Yrittäjän työttömyysturva on myös tärkeä mietittävä asia heti yrittäjyyden alkutaipaleella. 

Kuka voi saada starttirahaa?

Jotta voi saada starttirahaa, tulee yrittäjyyden olla päätoimista. Lisäksi yrittäjällä tulee olla edellytykset saada suunnittelemansa liiketoiminta kannattavaksi – eli hänellä pitää olla vaadittavat taidot ja tuotteelle tai palvelulle tulle olla kysyntää. Kun starttirahaa haetaan, kokoaikaisesta työstä saatu palkka ei ole esteenä sen myöntämiselle. Kun starttiraha on myönnetty, yrittäjän ei ole tarkoitus saada tuloja enää muualta kuin yritystoiminnasta. Yrityslimiitti on yrittäjän apu silloin kun tarvitaan ulkopuolista rahoitusta liiketoiminnan käynnistämiseen. 

Starttirahahakemukseen tarvittavat liitteet

Yrityslimiitti

Apua tarvittavien liitteiden kanssa saa TE-toimiston yhteyshenkilöltä. Mikäli yrittäjä ensimmäisen kuuden kuukauden starttirahajakson jälkeen tarvitsee toisen kuuden kuukauden jakson, jatkohakemukseen tarvitaan kirjanpitäjältä vahvistettu tuloslaskelma. 

Kuinka starttiraha maksetaan?

Starttirahaa haetaan jälkikäteen kuukausi kerrallaan. Maksatushakemus pitää toimittaa KEHA-keskukseen kahden kuukauden kuluessa maksatusjakson päättymisestä tai muuten yrittäjä menettää kyseisen kuukauden tuen. Starttirahan maksatusta haetaan sähköisesti TE-palveluiden verkkosivuston Oma asiointi -palvelussa. 

Starttiraha ja verotus

Starttirahaa verotetaan progressiivisesti eli mitä enemmän veronalaisia tuloja yrittäjällä on, sitä enemmän hän maksaa veroa. Starttirahan verotus suoritetaan verokortissa ilmoitetun ennakkopidätysprosentin mukaisesti. Vaikka siis starttirahan määrä/päivä pysyy samana, tilille maksetaan summa, joka on riippuvainen muista tuloista. 

KEHA-keskukselle pitää toimittaa muutosverokortti etuutta varten tai muussa tapauksessa starttirahasta pidätetään ennakonpidätystä 25 %. Koska starttiraha on henkilökohtaista tuloa, sen verotus tapahtuu yrittäjän henkilökohtaisen verotuksen kautta. Sitä ei siis pidä lisätä yrityksen kirjanpitoon. Lainaa yritykselle ilman vakuuksia on mahdollista hakea useasta paikasta, mikäli sitä tarvitaan yritystoiminnan aloittamiseksi. 

Missä tapauksessa starttiraha evätään?

Mikäli perustat yrityksen toimialalle, jolla on jo runsaasti vastaavia toimijoita, jotka tarjoavat samanlaisia tuotteita tai palveluita, et todennäköisesti saa starttirahaa. Tämä johtuu siitä, että tuolloin starttirahan saamisen katsotaan vääristävän kilpailua. Esimerkiksi uudet parturi-kampaamot, kosmetologit tai kebab-pizzeriat eivät juurikaan saa starttirahaa. 

Viimeisimmät artikkelit

Scroll to Top