Yrittäjän YEL velvollisuus – nämä siitä pitää tietää

YEL velvollisuus

Yrittäjä vastaa itse omasta eläketurvastaan. Ottamalla yrittäjän eläketurvavakuutuksen eli YEL-vakuutuksen, järjestät itsellesi tämän turvan. YEL-vakuutus on lakisääteinen eli pakollinen vakuutus ja se onkin yrittäjän eläke- ja sosiaaliturvan perusta. 

YEL-vakuutus ei ole yrityskohtainen vaan se on henkilökohtainen. Voit siis omistaa useamman yrityksen, mutta sinulla tulee silti olla vain yksi YEL-vakuutus. Onko olemassa tilanteita, milloin ei tarvitse maksaa YEL vakuutusta? Luettuasi artikkelimme, tiedät vastauksen. 

Mikä on YEL velvollisuus?

Kaikki yrittäjät ovat lain mukaan velvollisia ottamaan YEL-vakuutuksen mikäli tietyt ehdot täyttyvät. Vakuutus pitää hankkia kuuden kuukauden sisällä siitä kun YEL-vakuutuksen alainen yritystoiminta on aloitettu. 

Koska kyseessä on lailla säädetty pakollinen YEL vakuuttamisvelvollisuus, minkäänlainen vapaaehtoinen vakuutus ei poista velvollisuutta ottaa se. YEL-vakuutus toimii yrittäjille perustana kaikelle sosiaaliturvalle. Sen tarkoituksena on turvata toimeentulo työelämän jälkeenkin sekä yrittäjälle itselleen että hänen perheelleen. 

Tämä siis tarkoittaa, että mikäli liiketoimintasi vähenee tai se päättyy kokonaan sairauden, työttömyyden tai ikääntymisen vuoksi, saat silti toimeentulon. YEL takaa perheellesi oikeuden riittävään perhe-eläkkeeseen, mikäli sinä satut kuolemaan. YEL toimii perusteena myös yrittäjien äitiys- sekä isyyspäivärahoille. 

Sisällysluettelo

Mihin YEL perustuu?

YEL-työtulo toimii yrittäjävakuutuksen perustana. YEL-vakuutus on pakollinen silloin kun yrittäjä täyttää tietyt edellytykset. YEL-vakuutus tulee ottaa kuuden kuukauden kuluessa siitä, kun yritystoiminta on alkanut. Yrittäjä usein tarvitsee myös ulkopuolista rahoitusta, tällöin vaikkapa yrityslimiitti on hyvä vaihtoehto

YEL-työtulon pitää vastata työpanoksen rahallista arvoa yhden vuoden aikana. Eli sen tulee vastata sitä vuosipalkkaa, joka maksettaisiin sille yhtä ammattitaitoiselle henkilölle, joka on palkattu tekemään samaa työtä. Työtulo määritetään aina vuositasolla riippumatta siitä, koska vakuutus on alkanut. Vuosi tässä yhteydessä tarkoittaa 12 kuukauden ajanjaksoa, ei kalenterivuotta. 

YEL-työtulo ei tarkoita verotettavia tuloja tai maksettua palkkaa. Työtulo ei myöskään liity suoraan yritystoiminnan kannattavuuteen. Se ei siis ole yrityksen tulos tai liikevaihto. Myöskään todellisten tulojen tilapäiset vaihtelut eivät vaikuta YEL-työtulon määrään.

Milloin YEL-vakuutus on pakollinen?

Monesti näkee kysyttävän, onko YEL pakollinen. Tähän on olemassa muutamia kriteereitä, joiden täyttyessä YEL-vakuutus tulee ottaa. YEL-vakuutus alkaa siis siitä päivästä, jolloin aloitat työskentelyn yrityksessäsi niin, että työtulosi ylittää keskimäärin 689 euroa/kk (2022). Mikäli toiminimiyrittäjän työtulon arvo jää YEL-alarajan alle, tällöin vakuutusta ei ole pakko ottaa lainkaan.

Myös alle neljä kuukautta kestävä yrittäjätoiminta on YEL-vakuutuksen alaista, mikäli muut ehdot täyttyvät. Toiminnassa voi olla taukoa useiden kuukausien ajan, mutta yrittäjyys katsotaan silti jatkuvaksi säännöllisesti vuodesta toiseen. Tämä tilanne on esimerkiksi kesäkioskiyrittäjällä. Yritysvakuutus on yrityksen vakuutus, joka voi olla toimialakohtainen. YEL-vakuutus on kuitenkin ainoa pakollinen yritysvakuutus

Liian pieni palkka ei esimerkiksi ole peruste sille, että jättää YEL-vakuutuksen ottamatta. YEL-vakuutusta varten sinun pitää asua ja työskennellä Suomessa. Voit kuitenkin tarvita YEL-vakuutuksen myös, jos asut EU-maassa ja työskentelet Suomessa.

Kuinka YEL hankitaan ja miten maksu tapahtuu?

YEL-vakuutuksen hankkimiseen verkossa tarvitaan verkkopankkitunnukset tai mobiilivarmenne, sillä näiden avulla palveluun tunnistaudutaan. Hankittuasi YEL-vakuutuksen, YEL-maksut laskutetaan joko sähköisesti tai paperilaskuina. YEL-maksuprosentit ovat samat kaikissa eläkevakuutusyhtiössä, joten hinta on samalla tasolla riippumatta siitä, mistä yhtiöstä otat vakuutuksen.

YEL-vakuutusmaksut ovat ilman rajoituksia vähennyskelpoisia valtion ja kunnallisverotuksessa. Yrittäjä voi vähentää henkilökohtaisessa verotuksessa vakuutusmaksunsa kokonaan joko omasta tai puolison ansiotulosta. Yrityksen maksaessa YEL-vakuutuksen, vähennys voidaan tehdä myös yrityksen verotuksessa.

YEL-tuloja määritellään liian alhaiseksi

YEL-minimiä maksettaessa on kuitenkin hyvä huolehtia siitä, että rahaa todella myös laitetaan kasvamaan joka kuukausi. Myös aloittavan yrityksen rahoitus on tärkeää ja tähän on syytä paneutua huolella. 

Yritysmuodolla ja omistusosuudella on vaikutusta YEL-velvollisuuteen

Viimeisimmät artikkelit

Scroll to Top