Mikä on suomalaisen keskitulo vuonna 2022?

Suomalainen nainen

Veronmaksajat perustavat laskelmansa vuoden 2020 saatavissa oleviin tietoihin. Tilastokeskuksen mukaan vuonna 2019 keskimääräinen kuukausiansio oli noin 3 500 euroa. 

Ansiolla ja palkalla on eroavaisuutena se, että ansiossa ovat mukana myös säännölliset palkkaan kuuluvat lisät kuten vuorokorvaukset. Keskimääräiseen kuukausiansioon vaikuttaa se, että mukana on pieni joukko sellaisia ihmisiä, joiden palkka on hyvin suuri.

Mikä on keskimääräinen suomalaisen mediaanipalkka?

Tilastokeskuksen mukaan yli 60 prosenttia palkansaajista saa pienempää palkkaa kuin mitä keskimääräinen kuukausiansio on. Keskivertokansalaisen palkasta kertookin paljon paremmin mediaaniansio eli sellainen palkkaa lisineen, jota enemmän saa puolet kansalaisista ja vähemmän toinen puoli.

Suomalaisen palkansaajan mediaanipalkka vuonna 2019 oli 3 140 euroa kuukaudessa. 

Tämä luku koskee ainoastaan kokopäivätyötä tekeviä. Ottaen huomioon, että osa palkansaajista tekee vain osa-aikatyötä, suomalaisen palkansaajan keskiarvoansio on vajaa 3 200 euroa kuukaudessa ja mediaaniansio noin 2 900 euroa kuukaudessa. Tämä voisi olla parhaiten perusteltu ehdotus suomalaisen keskiansioksi.

Mediaani tarkoittaa järjestetyn ryhmän keskimmäistä havaintoa. Puolet tarkastelun kohteena olevasta ryhmästä ansaitsee mediaania enemmän ja puolet mediaania vähemmän.

Sisällysluettelo

Paljonko keskiluokka tienaa Suomessa?

EU:n tutkimuksen mukaan keskiluokkaan kuuluvat sellaiset henkilöt, joiden tulot ovat 60–200 prosenttia mediaanista. Eli tämän määritelmän mukaan Suomessa keskiluokkaan kuuluvien tulot vaihtelevat noin 15 500 eurosta 52 000 euroon. Melko laajalla haarukalla siis pääsee keskiluokkaiseksi Suomessa.

Paljonko voit saada lainaa 2 000 euron tuloilla, katso täältä.

Ketä lasketaan keskiluokkaan kuuluvaksi?

Keskiluokkaiset ovat useimmiten korkeammin koulutettuja, toimivat eri ammateissa ja ovat vanhempia kuin mitä matalapakkaryhmiin kuuluvat henkilöt ovat. Keskituloisuus on yhteydessä koulutukseen ja ammattiin, mutta myös osaamistasoon. 

Taloudellisesta näkökulmasta keskiluokka voidaan määritellä tilastollisesti ryhmäksi, jossa kotitalouden käytettävissä olevat tulot ovat yli 75 prosenttia mutta alle 200 prosenttia väestön mediaanitulosta. Mediaanitulo on keskimmäinen tulo, kun kaikki tulot asetetaan suuruusjärjestykseen. Mediaanitulot kuvaavat keskimääräistä tuloa paremmin kuin keskiarvo, sillä siihen eivät vaikuta yksittäiset poikkeuksellisen suuret tai pienet tulot.

OECD:n määritelmän mukaan n. 80 % suomalaisista kuului keskiluokkaan vuonna 2015. Keskiluokan määritelmiä on useita, eli se voidaan määritellä esimerkiksi etäisyytenä väestön mediaanituloista niin, että esimerkiksi 75–125 prosenttia mediaanituloista tienaavat muodostavat ydinkeskiluokan.

Mitkä ovat keskimääräiset kotitalouden tulot?

Kotitalouksien keskimääräiset käytettävissä olevat tulot olivat noin 42 000 euroa vuonna 2019. Viimeisen viiden vuoden aikana asuntokuntien mediaanitulot ovat kasvaneet eniten maan pohjoisosissa eli Tunturi- ja Pohjois-Lapin seutukunnissa, ollen näissä vuonna 2019 reaalisesti yli yhdeksän prosenttia suuremmat kuin vuonna 2014. Koko maan osalta mediaanitulot tällä aikavälillä kasvoivat viisi prosenttia.

Rikkain alue Suomessa

Suomen suurituloisimmat asuvat selvityksen mukaan Espoon Westendissä ja pienituloisimmat Otaniemessä. Tämä tieto selittyy sillä, että Otaniemessä asuu lähes pelkästään opiskelijoita. 

Jos mietitään hyvätuloisia ihmisiä, eikä niinkään rikkaimpia, niin Kirkkonummen Sundsbergissa asuu keskimäärin koko maan hyvätuloisimmat ihmiset. Heidän keskitulonsa oli toissa vuonna lähes 50 000 euroa.

Suomalaisten rikkaiden varallisuus on keskimäärin pienempi kuin mitä se on muissa Pohjoismaissa. Yhdysvaltoihin verrattuna ero on vieläkin suurempi. Yleensä rikkailla henkilöillä viitataan tulonjaon ylimpään kymmenykseen, mutta toisinaan myös ylimpään sadasosaan eli siihen rikkaimpaan prosenttiin.

Naisten keskipalkka Suomessa

Naisten keskiansio Suomessa on noin 2 700 euroa. Kaikkein pienimmät tulot ovat uransa alussa olevilla alle 30-vuotiailla naisilla, jotka ansaitsevat noin 1 700 euroa kuukaudessa. 

Naisten palkkakehitys on nousujohteista aina 30 vuoden ikään saakka, tämän jälkeen naisten ja miesten välinen palkkaero repeää. 35 ikävuoden jälkeen naisten tienestit alkavat taas nousta, mutta sukupuolten palkkaero jää pysyväksi. 

Perheen perustaminen näyttää vaikuttavan enemmän naisten työuriin. Lasten kasvettua naiset voivat jälleen panostaa uraansa ja tämän myötä palkkataso nousee. Naisten palkat ovatkin korkeimmillaan 48-vuotiaana, jolloin ne ovat keskimäärin 3 300 euroa. 

Miesten keskipalkka Suomessa

Miesten keskiansio on noin 3400 euroa kuussa Miesten ansiot nousevat tasaisesti ja saavuttavat yleensä huippunsa 44 vuoden iässä, jolloin ne ovat keskimäärin 4300 euroa kuussa. 

Tämän jälkeen tulotaso vakiintuu ja alkaa pikkuhiljaa laskea yli 50-vuotiailla. Eniten ansaitsevat 40–50-vuotiaat miehet, keskimäärinen palkka heillä on 4300 euroa kuussa.

Millaisia ovat matalapalkka-alat?

Tyypillisiä matalapalkka-aloja ovat erilaiset harjoittelijat, siivoojat, päiväkotiapulaiset sekä ravintolatyöntekijät. 

Tässä listaus tehtävänimikkeiden keskipalkoista: 

Harjoittelijat (keskipalkka 1 874 €), puistotyöntekijät (keskipalkka 1 905 €), ympäristötyöntekijät (keskipalkka 1 921 €), ulkoalueiden hoitajat (keskipalkka 1 951 €), pesulatyöntekijät (keskipalkka 2 028 €), päiväkotiapulaiset (keskipalkka 2 048 €), tilanhuoltajat (keskipalkka 2 058 €), ryhmäavustajat (keskipalkka 2 080 €), erityisavustajat (keskipalkka 2 082 €) ja ravintolatyöntekijät (keskipalkka 2 097 €).

Millaisessa työssä tienaa eniten?

Palkkavertailun listalla suurimmilla palkoilla keikkuvat erilaiset johtajat, poliisipäälliköt ja johtavat lääkärit. Ykköspaikalla kuitenkin on laamanni eli käräjäoikeuden päällikkötuomari. 

Listaus tehtävänimikkeiden keskipalkoista: 

Laamanni (keskipalkka 9 794 €), toimitusjohtaja (keskipalkka 9 465 €), poliisipäällikkö (keskipalkka 9 263 €), kansliapäällikkö (keskipalkka 8 912 €), toimialanjohtaja (8 848 €), kaupunginjohtaja (keskipalkka 8 166 €), hallintolääkäri (keskipalkka 7 958 €), ylilääkäri (7 701 €), osastonylilääkäri (keskipalkka 7 674 €) ja apulaispoliisipäällikkö (keskipalkka 7 486 €). 

Millainen on hyvä palkka?

3 000 eurolla voi elää ihan laadukasta ja hyvää elämää, jos ei tarvi maksaa isoja asumiskustannuksia. Jos on lapsia, iso asuntolaina, lisäksi vielä autolainaa ja pitkät työmatkat, suuremmatkin ansiot kuluvat melko pian. Hyvä palkka on sellainen, jolla pystyy elämään niin, että siitä jää perustarpeitten jälkeen ihan mukavasti vielä käteenkin.

Eivätkö rahat riitä? Joskus arjen avuksi voivat tulla pikaluotot

Viimeisimmät artikkelit

Scroll to Top